Kimura, G. C. (2020) „Strategie komunikacji transgranicznej: perspektywa polsko-niemiecka a sytuacja w Japonii”, Język. Komunikacja. Informacja, (14), s. 85–101. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22641 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).