Koutny, Ilona, i Ida Stria. „Od Redakcji From the Editors De La Redakcio ”. Język. Komunikacja. Informacja, nr 14, kwiecień 2020, s. 11-13, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22630.