Wickström , B.-A. „Reguła Procentowa Dla Praw mniejszości językowych: Nierelewantna Lub dyskryminująca”. Język. Komunikacja. Informacja, nr 14, kwiecień 2020, s. 72-84, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22634.