Kimura, Goro Christoph. „Strategie Komunikacji Transgranicznej: Perspektywa Polsko-Niemiecka a Sytuacja W Japonii”. Język. Komunikacja. Informacja, nr 14, kwiecień 2020, s. 85-101, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22641.