., . „Autorzy Authors - Wskazówki Dla autorów Guidelines for Authors”. Język. Komunikacja. Informacja, nr 14, kwiecień 2020, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22685.