Koutny, Ilona, i Ida Stria. „Od Redakcji From the Editors De La Redakcio ”. Język. Komunikacja. Informacja, no. 14 (kwiecień 17, 2020): 11–13. Udostępniono lipiec 20, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22630.