Kimura, Goro Christoph. „Strategie Komunikacji Transgranicznej: Perspektywa Polsko-Niemiecka a Sytuacja W Japonii”. Język. Komunikacja. Informacja, no. 14 (kwiecień 17, 2020): 85–101. Udostępniono lipiec 16, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22641.