Stria, Ida. „Barandovská-Frank, Vĕra: «Interlingvistiko. Enkonduko En La Sciencon Pri Planlingvoj»”. Język. Komunikacja. Informacja, no. 14 (kwiecień 17, 2020): 224–226. Udostępniono grudzień 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22656.