Return to Article Details Review of Володимир Шабаровський, Караїми на Волині: Штрихи до портрета загадкового народу [Volodymyr Šabarovs’kyj, Karajimy na Volyni: Štryxy do portreta zahadkovoho narodu] ‘Karaims in Wolhynia: Strokes to the portrait of an enigmatic people’, Луцьк: ПВД «Твердиня», 2013, 250 pages
Download