(1)
Shapira, D. Review of Володимир Шабаровський, Караїми на Волині: Штрихи до портрета загадкового народу [Volodymyr Šabarovs’kyj, Karajimy Na Volyni: Štryxy Do Portreta Zahadkovoho Narodu] ‘Karaims in Wolhynia: Strokes to the Portrait of an Enigmatic people’, Луцьк: ПВД «Твердиня», 2013, 250 Pages. ka 2013, 243-252.