(1)
Shapira, D. Review of Michał Németh, Zwięzła Gramatyka języka Zachodniokaraimskiego Z ćwiczeniami ‘A Concise Grammar of Western Karaim With exercises’, Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich [= Prace Karaimoznawcze 1], 2011, 272 Pages. ka 2013, 253-256.