Muchowski, P. (2014) “Review of Urzeczeni Orientem. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Tadeusza Kowalskiego 1925–1948. Pod redakcją Tadeusza Majdy. ‘Enchanted by Orient. Letters of Ananiasz Zajączkowski to Tadeusz Kowalski 1925–1948. Edited by Tadeusz Majda’, Warszawa: Wydawnictwo Agade, 2013, 226 pages. ISBN 978-83-89111-63-2”., Karaite Archives, (2), pp. 225–227. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ka/article/view/4053 (Accessed: 22 June 2024).