[1]
D. Shapira, “Review of Володимир Шабаровський, Караїми на Волині: Штрихи до портрета загадкового народу [Volodymyr Šabarovs’kyj, Karajimy na Volyni: Štryxy do portreta zahadkovoho narodu] ‘Karaims in Wolhynia: Strokes to the portrait of an enigmatic people’, Луцьк: ПВД «Твердиня», 2013, 250 pages”, ka, no. 1, pp. 243-252, Dec. 2013.