[1]
H. Jankowski, “Two Karaim religious poems by Isaac ben Abraham Troki”, ka, no. 2, pp. 35–57, Dec. 2014.