Wróć do szczegółów artykułu Report on the all-Polish Scientific Conference entitled Family in pedagogical theory and practice. On the 20th anniversary of establishing the Department of Pedagogy of Family at the Institute of Pedagogy, KUL (Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20. rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL)
Pobierz