[1]
Barczykowska, A. 2021. Przemiany w podmiejskich i śródmiejskich społecznościach lokalnych w procesie gentryfikacji. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja. 20, 2 (grudz. 2021), 27–42. DOI:https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.2.