[1]
Jadach, K. 2021. O edukacji włączającej – z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa uczniów w kontekście formalnoprawnym. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja. 20, 2 (grudz. 2021), 123-139. DOI:https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.7.