[1]
Stefańska, A. 2022. Recenzja książki: Teresa Wilk, Kultura w szkolnej i środowiskowej edukacji młodzieży poprzez sztukę. Edukacyjne doświadczenia z przeszłości, realia teraźniejszości, perspektywa przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, s. 608. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja. 22, 2 (grudz. 2022), 295–298. DOI:https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.18.