[1]
Kisielewska-Meller, J. 2015. Sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Konflikt społeczny. Uwarunkowania – specyfika – przezwyciężanie – skutki”, Poznań, 12 grudnia 2014 roku. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja. 7, 1 (luty 2015), 203–208. DOI:https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.15.