[1]
Gajtkowska, M. 2015. Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów pieczy zastępczej”, Poznań, 19 czerwca 2015 roku. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja. 7, 1 (luty 2015), 201–203. DOI:https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.14.