(1)
Jadach, K. O Edukacji włączającej – Z uwzględnieniem Problemu bezpieczeństwa uczniów W kontekście Formalnoprawnym. kse 2021, 20, 123-139.