(1)
Johnsson, E. Edukacja a Sytuacja Zawodowa młodzieży W Maroku. Zagrożenia I Szanse?. kse 2021, 20, 375-389.