(1)
Cybal-Michalska, A.; Kostyło, P. XI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PEDAGOGICZNY Z UDZIAŁEM PEDAGOGÓW Z UKRAINY. kse 2022, 22, 277-285.