(1)
Lipińska-Lokś, J. Aktualne Problemy Edukacji uczniów Z niepełnosprawnością W Percepcji Nauczycieli W różnych Formach kształcenia Specjalnego. kse 2015, 7, 159-177.