(1)
Kisielewska-Meller, J. Sprawozdanie Z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Konflikt społeczny. Uwarunkowania – Specyfika – przezwyciężanie – skutki”, Poznań, 12 Grudnia 2014 Roku. kse 2015, 7, 203-208.