(1)
Gajtkowska, M. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Diagnozowanie I Opiniowanie W Pracy podmiotów Pieczy zastępczej”, Poznań, 19 Czerwca 2015 Roku. kse 2015, 7, 201-203.