Iwanicka, B. (2019). Report on the Scientific Seminar of Doctoral Students of WSE UAM A pedagogue in contemporary socio–cultural and educational challenges’ space (Pedagog w przestrzeni współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych i edukacyjnych) Poznan, 16 December 2016. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), 341–346. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/18309