Smoter, K. (2018). O potrzebie wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych i medialnych w kształceniu nauczycieli – w poszukiwaniu rozwiązań. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 99–109. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.8