Cynk, K. (2018). Stan inteligencji środowiskowej studentów z Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 221–243. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.16