Wartecka-Ważyńska, A. . (2018). Edukacyjne aspekty działalności agroturystycznej w Polsce. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 245–258. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.17