Barczykowska, A. (2021). Przemiany w podmiejskich i śródmiejskich społecznościach lokalnych w procesie gentryfikacji. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 27–42. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.2