Borawska-Kalbarczyk, K. . (2021). Internet i media mobilne w procesie studiowania – ocena wybranych aspektów kompetencji informacyjnych studentów. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 43–69. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.3