Jadach, K. (2021). O edukacji włączającej – z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa uczniów w kontekście formalnoprawnym. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 123-139. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.7