Czapla, M. (2021). Dyspozycje aksjologiczne nauczyciela – perspektywa ucznia. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 341–358. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.22