Kawałek , A., Polok, K., & Przybysz- Zaremba, M. (2022). Raising student bilingualism through foreign language (English) teacher professional involvement. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), 73–91. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.03