Górecka, J. (2022). Wybrane aspekty wolności w kontekście przemian globalizacyjnych. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), 225–234. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.12