Stefańska, A. (2022). Recenzja książki: Teresa Wilk, Kultura w szkolnej i środowiskowej edukacji młodzieży poprzez sztukę. Edukacyjne doświadczenia z przeszłości, realia teraźniejszości, perspektywa przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, s. 608. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), 295–298. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.18