Myszka, L. (2015). Refleksje o edukacji w dobie przemian globalizacyjnych. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 75–89. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.5