Badowska, M. (2015). Różnorodność kulturowa uczniów wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 179–192. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.12