Pieprzyk, M. (2015). Funkcjonowanie leśnych przedszkoli – Waldkindergaerten – w Niemczech a obraz dzieciństwa we współczesnym świecie. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 121–134. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.8