Lipińska-Lokś, J. (2015). Aktualne problemy edukacji uczniów z niepełnosprawnością w percepcji nauczycieli w różnych formach kształcenia specjalnego. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 159–177. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.11