Kisielewska-Meller, J. (2015). Sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Konflikt społeczny. Uwarunkowania – specyfika – przezwyciężanie – skutki”, Poznań, 12 grudnia 2014 roku. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 203–208. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.15