Gębal, Przemysław E. 2019. „The Teacher and Teaching Polish As a Second Language in the Contemporary Educational Reality”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 11 (1):167-84. https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.11.