Jadach, Katarzyna. 2021. „O Edukacji włączającej – Z uwzględnieniem Problemu bezpieczeństwa uczniów W kontekście Formalnoprawnym”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 20 (2), 123-39. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.7.