Johnsson, Ewa. 2021. „Edukacja a Sytuacja Zawodowa młodzieży W Maroku. Zagrożenia I Szanse?”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 20 (2):375-89. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.24.