Górecka, Jagoda. 2022. „Wybrane Aspekty wolności W kontekście Przemian Globalizacyjnych”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 22 (2):225-34. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.12.