Cybal-Michalska, Agnieszka, i Piotr Kostyło. 2022. „XI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PEDAGOGICZNY Z UDZIAŁEM PEDAGOGÓW Z UKRAINY”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 22 (2):277-85. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.16.