Judzińska, Aneta, i Agnieszka Nymś-Górna. 2022. „SPRAWOZDANIE Z VI. OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI Strefa projektów Edukacyjnych I społecznych”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 22 (2):287-92. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.17.