Lipińska-Lokś, Jolanta. 2015. „Aktualne Problemy Edukacji uczniów Z niepełnosprawnością W Percepcji Nauczycieli W różnych Formach kształcenia Specjalnego”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 7 (1):159-77. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.11.