Kisielewska-Meller, Julia. 2015. „Sprawozdanie Z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej «Konflikt społeczny. Uwarunkowania – Specyfika – przezwyciężanie – skutki», Poznań, 12 Grudnia 2014 Roku”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 7 (1):203-8. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.15.